Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Μην Ξεχνάτε το Γ.Ε.ΜΗ.

gemi argolida


Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι η ενιαία κεντρική βάση μητρώου επιχειρήσεων στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.Οι τελούντες εμπορική πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών), είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ/Α/297/06.12.2005). Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ3623/Β/31.12.2014), από 01/01/2015 υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου ενιαίου ειδικού τέλους και επιπλέον οι ατομικές επιχειρήσεις & οι προσωπικές εταιρείες να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ., έως δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στο taxis, το αποδεικτικό υποβολής της. Τέλος το Γ.Ε.ΜΗ. αντικατέστησε το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) που τηρείτο στις Νομαρχίες της χώρας και τα Βιβλία Εταιρειών (Ε.Π.Ε. και προσωπικών) που τηρούντο στα Πρωτοδικεία, καθώς και την υποχρέωση για τις εταιρικές δημοσιεύσεις στο εθνικό τυπογραφείο, στο site και στις εφημερίδες. Ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις σας στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας www.arcci.gr / Υπηρεσίες / Γενικό Εμπορικό Μητρώο.Επίσης για την οικονομική υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών, και την λήψη ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής τους μέσω τράπεζας, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας www.arcci.gr / Υπηρεσίες / Γενικό Εμπορικό Μητρώο/ Εκτύπωση τελών, ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.businessportal.gr/


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism