chamber-logo
(5/30/2024) - Δελτίο Τύπου: «Νέα Επιμορφωτικά Σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας»(5/28/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(5/22/2024) - Θεματικά Εργαστήρια Α κύκλος (4/29/2024) - Δελτίο Τύπου: Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση το σεμινάριο «Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA - pos»(4/26/2024) - Πασχαλινές Ευχές από το Επιμελητήριο Αργολίδας(4/16/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δήλωση Προσβασιμότητας

Δημοσιεύτηκε 11/24/2022
null

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αυτή η δήλωση έχει ισχύ για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο www.arcci.gr, για την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές καθώς και για το περιεχόμενο στα subdomains (www.echamber.arcci.gr, www.seminars.arcci.gr, www.events.arcci.gr, www.kb.arcci.gr)

 

Δήλωση προσβασιμότητας – arcci.gr

Το Επιμελητήριο Αργολίδας δεσμεύεται να καθιστά προσβάσιμο τον οικείο ιστότοπο, την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές καθώς και για το περιεχόμενο στα subdomains (www.echamber.arcci.gr, www.seminars.arcci.gr, www.events.arcci.gr, www.kb.arcci.gr), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο www.arcci.gr, στην οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές καθώς και για το περιεχόμενο στα subdomains (www.echamber.arcci.gr, www.seminars.arcci.gr, www.events.arcci.gr, www.kb.arcci.gr).

 

Ταυτότητα Δηλούντος

Επιμελητήριο Αργολίδας

Κορίνθου 23, Άργος, T.K. 21231

Επικοινωνία: …………………………..

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος www.arcci.gr, η οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές καθώς και για το περιεχόμενο στα subdomains (www.echamber.arcci.gr, www.seminars.arcci.gr, www.events.arcci.gr, www.kb.arcci.gr) συμμορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 και μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA).

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο www.arcci.gr έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας UserWay που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε:

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις ΧΧ/11/2022.

 

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου www.arcci.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

 

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του arcci.gr, που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Το Επιμελητήριο Αργολίδας (www.arcci.gr) μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου και της εφαρμογής, πάντα με την γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον οικείο ιστότοπο με το σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay καθώς και με το Wave για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο και την εφαρμογή πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β', παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.

 

Η επικοινωνία με το Επιμελητήριο Αργολίδας σχετικά με τα ανωτέρω γίνεται:

  • μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας www.arcci.gr
  • εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Κορίνθου 23, Άργος, T.K. 21231.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτημάτων είναι το τμήμα ……………………. (e-mail:………………………..).

 

Διαδικασία εκτέλεσης

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null
e-Απασχόληση
BUSINESSPORTAL.GR - ΓΕΜΗ

Περισσότερα άρθρα

cover_image
  • Δημοσιεύτηκε
  • 23/6/2023

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
  • Δημοσιεύτηκε
  • 24/11/2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
  • Δημοσιεύτηκε
  • 15/6/2020

Απολογισμός Δράσεων

Διαβάστε Περισσότερα
Πίσω