Πιστοποιητικά

Δημοσιεύτηκε 6/6/2016

Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Αργολίδας εκδίδει για τα μέλη του Πιστοποιητικά Εγγραφής, Διαγραφής και Ιστορικού (για συνταξιοδότηση των εταίρων - μελών Δ.Σ. των επιχειρήσεων).

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:

  • Να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή ή τη διαγραφή των επιχειρήσεων - μελών.
  • Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το Επιμελητήριο, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές, τέλη κ.λπ. της κάθε επιχείρησης.
ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null